ثبت آگهی رایگان کد هدیه مشترکین پرشین سازه

ضوابط انتخاب آسانسور مسکونی به صورت استاندارد

  • 9 تیر 1398
  •    
  • نویسنده: سازه افزار
ضوابط انتخاب آسانسور مسکونی به صورت استاندارد

بر طبق مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۵  ضوابط انتخاب و نصب آسانسور، در ساختمان هایی با بیش از ۸ طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول مسیر اصلی حرکت بیش از ۲۳ متر بالای ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور تعبیه گردد. برای ساختمانی با ۸ طبقه یا مسیری به ارتفاع ۲۳ متر باید سرعت آسانسور ۰,۶۳ متر بر ثانیه در نظر گرفته شود. در ساختمان های ۱۳ تا ۲۰ طبقه یا با ۳۶ متر ارتفاع، حداقل سرعت آسانسور باید ۱ متر بر ثانیه باشد. از ۲۱ تا ۲۵ طبقه با طول ۸۰متر مسیر حرکت، حداقل سرعت آسانسور باید ۱ متر بر ثانیه باشد. از ۲۱ تا ۲۵ طبقه با طول ۸۰ متر مسیر حرکت، حداقل سرعت آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه است و از ۲۶ تا ۳۰ طبقه یا تا ۹۵ متر ارتفاع، حداقل سرعت آسانسور استفاده شده باید ۲.۵ متر بر ثانیه باشد.


انتخاب موتور آسانسور بستگی به :

۱-ظرفیت یا میزان باری که آسانسور حمل خواهد کرد

۲-سرعت آسانسور

۳-استفاده و یا عدم استفاده از وزنه تعادل آسانسور

۴-تعداد طبقات

 

آسانسور وسیله ای است دائمی که برای بالا و پایین بردن بین دو سطح و یا بیشتر، بکار می رود. این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار بوده و در داخل ریل های راهنمای صلب بصورت عمود یا مورب، زاویه کمتر از ۱۵ درجه نسبت به محور قائم، حرکت می کند. در حال حاضر یکی از مشکلات مهم ساختمان های بلند مرتبه، عدم پیش بینی فضای لازم برای آسانسور بوده و لازم است در ابتدای طراحی ساختمان این فضا متناسب با تعداد آسانسور، ظرفیت و سرعت مناسب، با توجه به ارتفاع ساختمان، جمعیت ساکن و کاربری ساختمان ها پیش بینی گردد.. مطالب یاد شده را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:

۱-حداقل فضای لازم برای انتخاب تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسور برای ساختمان های مسکونی بایستی در نظر گرفته شود. این حداقل ها بر مبنای زمان اسمی طول مسیر(۴۰ ثانیه)، از استانداردهای بین المللی ایزو ۴۱۹۰ برگرفته شده است.
تعیین دقیق آسانسورهای موردنیاز در ساختمان ها باید بر مبنای نمودارها و استانداردهای جهانی معتبر، توسط شرکت های متخصص انجام گیرد.

۲-شامل جداول اندازه های چاه و اتاقک(کابین) و موتورخانه با توجه به ظرفیت آسانسورها برای ساختمان های مسکونی، غیر مسکونی و بیمارستانها همینطور آسانسورهای خودروبر می باشد.

لازم به ذکر است که در طراحی آسانسور و تعیین اندازه های چاه آن، تکیه بر استانداردهای معتبر جهانی، بخصوص استاندارد  بوده که مورد قبول اکثر کشورهای اروپایی است