ثبت آگهی رایگان کد هدیه مشترکین پرشین سازه

شركت بهار آسمان نيرو

تاسیسات برقی و الکترونیکی زمینه فعالیت: تاسیسات برقی و الکترونیکی تاسیسات برقی

تهرانتهرانفردوسی - بهارستان - سعدی

لإله زار نو بعد از چهارراه منوچهري پاساژ ايرانيان

تلفن: ٦٦٣٤٤٨٣٧_٦٦٣٤٤٨٢٦_٦٦٣٤٤٨١٥

تلفن همراه: 09124710412

مختصر درباره شركت بهار آسمان نيرو :
توليد انواع تابلو برق صنعتي و كنتوري و زير ترانسي داراي تاييديه از توانير